ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

 

Advertisements

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

S__16629861

ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2560- 2562

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี 2558-2560 ได้ทำการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ประจำปี 2560-2562

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา

ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่แก่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

S__7454904

พิธีทำบุญสมาคมฯ และประเพณีล้านนาสระเกล้าดำหัว 2560

พิธีทำบุญสมาคมฯ และประเพณีล้านนาสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ