ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

Advertisements

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

S__16629861

ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

  • นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษา N.I.Y.E Youth Exchange Project 2017  รายละเอียด
  • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด
  • ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย รายละเอียด