วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางกิจกรรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชาวไทยและเครือข่ายในอาเซียน

เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเทศไทย