จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2560

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2560 Download

Advertisements

ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

 

ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

S__16629861

ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่
สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.
                               รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น.
หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน เช่นบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา มาแสดงด้วย

ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2560- 2562

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี 2558-2560 ได้ทำการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ประจำปี 2560-2562